Till prenumerationssidan Länk till PDF-fil
Annonser

 
     
 
  Stefan Andersson
Skeppsråttan
Emperors Day/Universal
 

Stefan Andersson fortsätter följa den historiska tråd han på allvar började följa i och med förra plattan, som var ett temaalbum om en fånge på Carlstens fästning. Nu tar han det historiska perspektivet än vidare, i och med Skeppsråttan, som är en samling visor som alla har någon form av historisk anknytning till västkusten och Göteborg. Här finns historier om Ostindiefararen Götheborg, om Karl XI, om Lasse i Gatan, i praktiken en stor del av Göteborgs historia.

Visorna blandas med jazzkomp emellanåt, och ger en bra inramning till texterna, som givetvis står i första rummet. Däremot så finns det stunder där musiken blir lite enahanda och texterna lite ljumma. Lägg därtill att Stefan Anderssons frasering och sång kan bli lite övertydligt melodramatisk, lite väl framträdande, och albumet tappar i styrka. Men här finns stunder man bör omhulda, om inte annat för historiekunskapens och det levande uttryckets skull.

Magnus Sjöberg
 
     
 
Joel Alme
Molina And Johnson
Roger & The Rockets
First Aid Kit
HIM
Lightspeed Champion
Marie Glad
Fanfarlo
Sweethead
Marionette
Fler recensioner
 
     
 
 
 
 

Bookmark and Share

 
info@groove.se   Box 112 91, 404 26 Göteborg    Telefon 031-833 855   Ansvarig utgivare: Gary Landström